Spørgsmål og svar

Nedenfor ser du en række ofte stillede spørgsmål med tilhørende svar omkring Mybanker.biz. 

Indskydergarantifonden
Aftaleindskud
Rate- og kapitalpension
Brug af Mybanker.biz
Banken kan i enkelte tilfælde nægte at indgå en aftale:

1) Hvis banken ikke modtager de nødvendige dokumenter ved etablering af aftalen

2) Hvis du som kunde har udbudt flere enslydende beløb med samme løbetid og banken af konkurrence hensyn ikke vil give samme pris for det samlede indlån, når alle udbud lægges sammen, som for et enkelt udbud på et mindre beløb.

Dette kan ske, når nogle banker gerne vil have mindre beløb f.eks. 500.000 DKK eller 750.000 DKK pr. kunde, men ikke er interesseret i at have enkelt kunder med 2.500.000 DKK.

Banken kan derfor nægte at give samme juridiske enhed flere forskellige indlån, men kan insistere på kun at have et indlån pr. kunde.

Banken er ikke i stand til at se hvem der byder penge ud og kan derfor ikke sikre sig mod flere enslydende udbud.
Om Mybanker.biz
-
-
-