Spørgsmål og svar

Nedenfor ser du en række ofte stillede spørgsmål med tilhørende svar omkring Mybanker.biz. 

Indskydergarantifonden
Aftaleindskud
Rate- og kapitalpension
Brug af Mybanker.biz
Når du accepterer et tilbud, modtager pengeinstituttet omgående en besked med dine kontaktinformationer.

Du bliver herefter kontaktet direkte af pengeinstituttet pr. e-mail eller pr. telefon. Hvis du ikke tidligere har været kunde i det pågældende pengeinstitut, vil du normalt blive bedt om at fremsende dokumentation for din eller din virksomheds identitet, jf. reglerne i Lov om hvidvaskning.

Du bedes have følgende type identifikation (helst elektronisk) klar til den bank, du ønsker at indgå en aftale med:

Privatpersoner
Navn, adresse og CPR nummer samt kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis.

Virksomheder
Udover privatperson-oplysningerne bedes du oplyse fulde navn på virksomhed, adresse og CVR nummer samt kopi af sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Når aftalen er indgået, vil du modtage et kontonummer direkte fra pengeinstituttet, som du skal overføre det pågældende beløb til.
Om Mybanker.biz
-
-
-