Spørgsmål og svar

Nedenfor ser du en række ofte stillede spørgsmål med tilhørende svar omkring Mybanker.biz. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Indskydergarantifonden
Aftaleindskud
Rate- og kapitalpension
Brug af Mybanker.biz
Når du accepterer et tilbud, modtager pengeinstituttet omgående en besked med dine kontaktinformationer.

Du bliver herefter kontaktet direkte af pengeinstituttet pr. e-mail eller pr. telefon. Hvis du ikke tidligere har været kunde i det pågældende pengeinstitut, vil du normalt blive bedt om at fremsende dokumentation for din eller din virksomheds identitet, jf. reglerne i Lov om hvidvaskning.

Du bedes have følgende type identifikation (helst elektronisk) klar til den bank, du ønsker at indgå en aftale med:

Privatpersoner
Navn, adresse og CPR nummer samt kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis.

Virksomheder
Udover privatperson-oplysningerne bedes du oplyse fulde navn på virksomhed, adresse og CVR nummer samt kopi af sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Når aftalen er indgået, vil du modtage et kontonummer direkte fra pengeinstituttet, som du skal overføre det pågældende beløb til.
Om Mybanker.biz
-
-
-