Mybanker.biz' forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende fra den 30. september 2011.

Definitioner

"Bruger" er en person/virksomhed m.v., som på vegne af sig selv eller en associeret juridisk enhed har tilmeldt sig Mybanker.biz.

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, hvormed Brugeren via Mybanker.biz’ system har mulighed for at sætte sin likvide kapital/overskudslikviditet i udbud blandt en række pengeinstitutter i en af Brugeren på forhånd fastsat periode.

Ved "Mybanker.biz" forstås Mybanker.dk A/S.

Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt

Mybanker.dk A/S
Folke Bernadottes Alle 5, 2.
2100 København Ø
CVR-nr. 30504496
Tlf: + 45 7020 7234
E-mail: info@mybanker.biz
Web: www.mybanker.biz

Kontaktoplysningerne fremgår også af "Kontakt" øverst på www.mybanker.biz.

Hvem ejer Mybanker.biz

Selskabet er et 100% ejet datterselskab af

Mybanker Group A/S
Folke Bernadottes Alle 5, 2.
2100 København Ø
CVR-nr. 25273508
Tlf: + 45 7020 7232
E-mail: info@mybanker.dk
Web: www.mybanker.dk

Generelt

Disse forretningsbetingelser beskriver forhold vedrørende brug af Mybanker.biz og købsbetingelser på Mybanker.biz.

Mybanker.biz’ regler for brug af personoplysninger fremgår af Mybanker.biz’ persondatapolitik.

Læs venligst disse forretningsbetingelser omhyggeligt. Når en Bruger tilmelder sig Mybanker.biz, anses Brugeren for at have læst og accepteret Mybanker.biz’ forretningsbetingelser og persondatapolitik. Brugeren accepter dette, når tilmeldingen sker, Brugeren kan ikke bruge Mybanker.biz’ system og/eller de udbudte tjenester, hvis Brugeren ikke accepterer Mybanker.biz’ forretningsbetingelser og persondatapolitik.

Formålet med Mybanker.biz er at sætte Brugerens aftaleindskud eller kontante rate- eller kapitalpension på auktion blandt en række pengeinstitutter, som Mybanker.biz har indgået kontrakt med. Vælger Brugeren at gøre brug af et tilbud fra et pengeinstitut, sender Mybanker.biz Brugeren en opfølgnings-e-mail et par dage, før aftaleperioden udløber for at gøre opmærksom på, at aftaleperioden udløber. Brugeren kan desuden bede om et automatisk nyt udbud ved udløb af den accepterede forespørgsel.

De deltagende pengeinstitutter på www.mybanker.biz indsender deres regnskabsoplysninger til Mybanker.biz, hvorefter Mybanker.biz lægger oplysningerne ud på www.mybanker.biz. Mybanker.biz kan ikke holdes ansvarlig for oplysningernes rigtighed. Mybanker.biz har dog en klar interesse i, at disse til enhver tid er opdaterede og korrekte.

Forretningsbetingelserne gælder i den periode Brugeren er tilmeldt Mybanker.biz, herunder for den periode, som Brugeren ønsker/accepterer at en forespørgsel via Mybanker.biz’ system skal gælde for. Der kan dog ske en ændring heri i aftaleperioden, såfremt ændringerne ikke er til ugunst for Brugeren, f.eks. ændring af Mybanker.biz’ telefonnr. Ved tegning af et nyt abonnement eller ændring af tilknyttet betalingskort kan forretningsbetingelserne således være ændret. De kan til enhver tid se gældende forretningsbetingelser findes på www.mybanker.biz.

Det forudsættes, at Brugeren er myndig for at benytte tjenester på Mybanker.biz.

Mybanker.biz stiller gratis information til rådighed på www.mybanker.biz og i nyhedsbreve. Dette må på ingen måde sidestilles med juridisk rådgivning, som kun kan gives af advokater. Mybanker.biz er ikke en autoritativ retskilde, og evt. fortolkninger af lovbestemmelser m.v. kan være udtryk for Mybanker.biz’ subjektive holdning.

Reklamationsfrist

Et abonnement hos Mybanker.biz er en serviceydelse, og der er ikke fastsat regler vedrørende en Brugeres beføjelser, hvis abonnementet ikke lever op til det, der er aftalt.

Mener Brugeren, at abonnementet er mangelfuldt i forhold til det aftalte, herunder Mybanker.biz’ forretningsbetingelser og persondatapolitik, bedes Brugeren kontakte Mybanker.biz, som vil forsøge på bedst mulig måde at afhjælpe manglen. Kontaktdata fremgår af "Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt".

Klager

Hvis Brugeren ikke er tilfreds med sine rettigheder som Bruger, kan Brugeren kontakte Mybanker.biz. Kontaktdata fremgår af "Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt"

Priser

Den til en hver tid gældende pris for et abonnement eller en enkelt forespørgsel oplyses på www.mybanker.biz.

Sprog

www.mybanker.biz findes på de sprog, som er angivet med landeflag på www.mybanker.biz. Abonnementsaftaler indgås på dansk. Mybanker.biz besvarer henvendelser fra en Bruger på dansk.

Ikke tilladt brug

Brugeren må under ingen omstændigheder anvende Mybanker.biz på en sådan måde, der efter gældende lovgivning er strafbart.

Tilbud

Mybanker.biz kan ikke garantere et bestemt antal tilbud på et udbud. Antallet af tilbud afhænger normalt af beløbets størrelse, den afsatte periode og typen af valuta.

Mybanker.biz er ikke involveret som part i transaktionen mellem Brugeren og pengeinstituttet, og kan ikke stilles til ansvar for effektueringen af transaktionen. Mybanker.biz' service er alene en oversigt over aktuelle tilbud og ikke en transaktionsbestemt ydelse, hvorfor ingen tab i forbindelse med pengeoverførslen kan pålægges Mybanker.biz. Mybanker.biz indestår på ingen måde for hverken Brugerens eller et pengeinstituts soliditet og kan således ikke stilles til ansvar for tab med baggrund i transaktioner mellem Brugeren og det pengeinstitut, som Brugeren vælger at placere sin kapital/overskudslikviditet i. Det er således alene op til Brugeren selv at vurdere et af de bydende pengeinstitutters soliditet, inden Brugeren accepterer et eventuelt tilbud. Mybanker.biz kan således ikke stilles til ansvar for tab som følge af det af Brugeren valgte pengeinstituts manglende evne til at opfylde en aftale eller tilbagebetaling af foretagne indskud.

Brugeren er IKKE forpligtet til at benytte nogen af de tilbud, som pengeinstitutterne på Mybanker.biz fremsætter til Brugeren.

Hvis Brugeren vælger at acceptere et tilbud fra et eller flere pengeinstitutter, SKAL dette ske gennem Mybanker.biz’ system. Skulle det alligevel ske, at Brugeren accepterer et pengeinstituts tilbud på anden vis, skal Mybanker.biz have information herom hurtigst muligt via e-mail eller pr. telefon. Kontaktdata fremgår af "Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt".

Betaling

Brugerens betaling for brug af Mybanker.biz kan kun ske ved brug af betalingskort. Hvilke korttyper, der kan betales med, fremgår af www.mybanker.biz. Alle betalinger sker via Pensios betalingsgateway, der er godkendt og certificeret af Nets.

Betalingsgatewayen sker via en såkaldt krypteret SSL (Secure Socket Layer) forbindelse, så andre ikke kan opsnappe og misbruge informationer om Brugerens betalingskort. SSL-løsningen omfatter bl.a. kryptering af overførsler, kryptering af lagrende informationer, en omfattende systematisk test, virusbeskyttelse og anvendelse af krypteringscertifikat. Det er kun Brugeren, Pensio og Nets, der har kendskab til oplysningerne på Brugerens betalingskort.

Idet betalingen sker gennem Nets, har Mybanker.biz IKKE adgang til information om Brugerens betalingskort.

Brugeren kan enten vælge at betale pr. forespørgsel (PRO abonnement) eller for et ubegrænset antal forespørgsler et år ad gangen (PRO PLUS abonnement).

Levering og fortrydelsesret

Brugeren kan fortryde sin bestilling af et abonnement, inden Brugeren har bekræftet bestillingen, og Nets har godkendt Brugerens betaling med Brugerens betalingskort. Brugeren har således ikke forpligtet sig til noget, før Brugeren har bekræftet bestillingen.

Hvis Brugeren har valgt, at betale pr. forespørgsel (PRO abonnement) godkender Brugeren med sin bestilling, at Mybanker.biz har lov til at hæve et beløb der svarer til prisen på en forespørgsel på tidspunktet for aftaleindgåelse hver gang Brugeren opretter en ny forespørgsel på Mybanker.biz. Brugeren vil blive informeret og har aktivt mulighed for at godkende hver gang Mybanker.biz gennemfører træk fra Brugerens betalingskort. Såfremt Brugeren skifter betalingskort eller af anden årsag ønsker at forny sit betalingskort kan dette ske ved at logge ind på Mybanker.biz og vælge "Fakturaer og Betaling" under Indstillinger. Sletning af kortdata kan ske ved kontakt til Mybanker.biz. Kontaktdata fremgår af "Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt".

Hvis Brugeren har valgt, at betale for ubegrænsede forespørgsler i et år (PRO PLUS abonnement), gennemfører Mybanker.biz kun et enkelt træk på Brugerens betalingskort. Når PRO PLUS abonnementet er udløbet, har Brugeren selv mulighed for at indtaste sine betalingsoplysninger igen for at forlænge abonnementet.

Først når Brugeren har bekræftet sin bestilling, og Nets har godkendt Brugerens betaling, anses leveringen for at have fundet sted. Når Brugeren har trykket på "Gennemfør betaling" på betalingssiden, så accepterer/samtykker Brugeren i, at betalingen kan gennemføres med det valgte betalingskort, og at der herefter ikke er nogen fortrydelsesfrist. Er Brugeren forbruger, fraskriver Brugeren sig således, at den i forbrugeraftaleloven nævnte fortrydelsesret på 14 dage ophører i det øjeblik, Brugeren har købt et abonnement på Mybanker.biz. Når Nets har godkendt Brugerens betaling, har Brugeren straks adgang herefter til at kunne sætte sin kapital/overskudslikviditet i udbud via Mybanker.biz' system.

Naturligvis er der 100% fortrydelsesret, hvis en anden end Brugeren har misbrugt Brugerens betalingskort i forbindelse med betalingen.

Ordrebekræftelse/faktura

Ved indgåelse af aftale om betaling pr. forespørgsel (PRO abonnement) modtager Brugeren en e-mail med bekræftelse om denne aftale. Hver gang Mybanker.biz trækker penge på Brugerens betalingskort modtager Kunden en faktura pr. e-mail.

Når Brugeren har bestilt et PRO PLUS abonnement, og Brugerens betaling er godkendt af Nets, så modtager Brugeren en faktura pr. e-mail.

Uanset betalingsform, kan Brugeren kan se tidligere faktura ved at trykke på "Fakturaer og Betaling" under Indstillinger, når Brugeren er logget ind på www.mybanker.biz med sin personlige kode. Sammen med fakturaen modtager Brugeren også Mybanker.biz’ forretningsbetingelser og persondatapolitik.

Tidsbegrænset abonnement

Ethvert årsabonnement (PRO PLUS abonnement) på www.mybanker.biz er tidsbegrænset, og udløber automatisk. Der betales forud for den aftalte periode. Betaling pr. forespørgsel (PRO abonnement) udløber ikke.

Brugerens opsigelse af et abonnement
Hvis Brugeren opsiger sit abonnement inden udløbsperioden, ydes ingen refusion af abonnementsbetalingen for den periode, der måtte være tilbage af abonnementsperioden.

Opsigelsen skal ske til Mybanker.biz. Kontaktdata fremgår af "Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt".

Mybanker.biz’ opsigelse af et abonnement

Overtræder en Bruger forretningsbetingelserne, kan Mybanker.biz uden varsel lukke for abonnementet. Meddelelse herom sendes pr. brev eller e-mail til den af Brugeren registrerede e-mail og/eller bopælsadresse, dog til hjemstedsadressen hvis Brugeren er en virksomhed.

Desuden lukker Mybanker.biz uden varsel Brugerens adgang til www.mybanker.biz, hvis en Bruger misbruger Mybanker.biz’ navn, eller på anden måde er med til at "undergrave" Mybanker.biz forretning, f.eks. ved åbenbar modarbejdelse af Mybanker.biz’ virksomhed. Mybanker.biz kan også lukke adgangen til Mybanker.biz’ system for Brugere, som misbruger systemet eller belaster de udbydende pengeinstitutter særligt ved eksempelvis at foretage uforholdsmæssigt mange udbud uden efterfølgende at acceptere disse.

Hvis Brugerens abonnement lukkes af Mybanker.biz, vil Brugeren få tilbagebetalt den del af abonnementet, som svarer til restperioden for abonnementsperioden. For at kunne tilbagebetale et refusionsbeløb i den anledning, skal Brugeren meddele Mybanker.biz sit kontonummer og reg.nr. på det pengeinstitut, hvortil beløbet ønskes overført. Dette skyldes, at Mybanker.biz ikke har kendskab til Brugerens pengeinstitutoplysninger. Brugeren skal sende oplysning herom til Mybanker.biz enten pr. brev eller via e-mail med oplysning om Brugerens navn og adresse, således at der tilsikres en sikker identifikation af Brugeren.

 

Kontaktdata fremgår af "Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt".

Legitimation

Mybanker.biz gør opmærksom på, at et pengeinstitut vil kræve legitimation i forbindelse med et nyt kundeforhold i pengeinstituttet. Pengeinstituttet vil selv meddele Brugeren om evt. hvilke legitimationsoplysninger, pengeinstituttet ønsker tilsendt/leveret. Mybanker.biz kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller mangelfuld legitimation.

Erstatningsansvar

Mybanker.biz kan aldrig blive erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab en Bruger måtte lide, herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af, at en service ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes samt lignende tabsgivende episoder.


Mybanker.biz er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr og programmer, der kan henføres til teleoperatører, producenter eller serviceudbydere. Mybanker.biz er heller ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Mybanker.biz’ kontrol, f.eks. hacking og computervirus. Endvidere er Mybanker.biz ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller evt. er pålagt af myndighederne. Indskud i pengeinstitutter kan være forbundet med risici.

Mybanker.biz er ikke ansvarlig for tab som følge af en aftale mellem et pengeinstitut og en Bruger. Mybanker.biz kan dermed ikke drages til ansvar for et pengeinstituts insolvens, betalingsstandsning, konkurs og andre begivenheder, der kan medføre et tab for Brugeren.

Alle pengetransaktioner foregår direkte mellem Brugeren og det pengeinstitut, Brugeren vælger at acceptere et tilbud fra. Mybanker.biz er af sikkerhedsmæssige årsager ikke involveret i disse transaktioner.

Se også pkt. "Generelt", "Tilbud" og "Legitimation".

Overdragelse

I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af Mybanker.biz’ aktiviteter eller aktiver, er Mybanker.biz berettiget til helt eller delvist at overdrage Brugerens abonnement(er) samt Mybanker.biz’ rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden Brugerens samtykke.

Lovvalg og værneting

Mybanker.biz persondatapolitik og Mybanker.biz’ forretningsbetingelser for brug af Mybanker.biz’ website og serviceydelser er underlagt dansk lov, og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af betingelserne eller brugen af Mybanker.biz website og serviceydelser, skal afgøres i overensstemmelse med dansk rets regler ved de danske domstole.

Ophavsret

Brugerens kode til Mybanker.biz’ system er personlig og må ikke videregives.

Alt materiale på www.mybanker.biz er ophavsretligt beskyttet. Enhver kan hente information på www.mybanker.biz, Brugere dog kun via Mybanker.biz’ system. Det betyder, at der som led i brugen af Mybanker.biz’ system og www.mybanker.biz kan udskrives (printes) og/eller overføres (downloades) materiale til eget brug. Overført (downloadet) materiale må ikke indlægges i informationsgenfindingssystemer.

Redaktionel gengivelse af artikler, tekster, skemaer og andre oplysninger samt enhver kommerciel udnyttelse af oplysninger hentet fra www.mybanker.biz og fra Mybanker.biz’ system må kun finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Mybanker.biz. Gives der en tilladelse, skal det tydeligt fremgå/oplyses, at Mybanker.biz er kilden. Det er ikke tilladt at etablere links tilwww.mybanker.biz, herunder underlagte sider på www.mybanker.biz, på en sådan måde, at www.mybanker.biz fremtræder i den fremmede websites frame. Dette medmindre, at der er truffet en aftale med Mybanker.biz herom.

Mybanker.biz tillader, at der oprettes direkte link til www.mybanker.biz, såfremt den sammenhæng, linket placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik.

Robottering

Der må ikke indsamles materiale fra www.mybanker.biz eller underliggende databaser ved brug af robot eller anden søgemaskine, udover anerkendte søgetjenester (Google, MSN, Altavista, Jubii, Yahoo m.fl.).

Mybanker.biz er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som www.mybanker.biz linker til.

Kontakt Mybanker.biz - hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mybanker.biz. Kontaktdata fremgår af "Hvem står bag Mybanker.biz/Kontakt".

 

Samarbejdspartnere
 
Copyright © Mybanker.dk A/S, Folke Bernadottes Alle 5, 2., 2100 København Ø.
CVR-nr. 30504496
Forretningsbetingelser   Persondatapolitik